Cargando imaxes...
Asociación Solfa > Actualidade > Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Convocamos a todos os socios e socias a unha asemblea xeral  o día 14  de marzo de 2012, ás 19:00h en primeira convocatoria e ás 19:30h. en segunda convocatoria no Centro Sociocultural das Fontiñas

Orde do día

  1. Aprobación, se procede,  da acta anterior
  2. Dar conta das actividades realizadas no ano 2011
  3. Aprobación se procede do balance de ingresos e gastos do exercicio do 2011
  4. Subvencións
  5. Memoria  de actividades para realizar no ano 2012
  6. Orzamento para o exercicio 2012
  7. Rogos e preguntas
  8. Varios

Memoria explicativa das actividades do ano 2011