Cargando imaxes...
Asociación Solfa > Actualidade > Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Convocatoria da asemblea xeral para o día 14 de marzo de 2013, ás 19.00h en primeira convocatoria e ás 19,30h. en segunda convocatoria no Centro Sociocultural das Fontiñas

Orde do día

  1. Aprobación, se procede, da acta anterior
  2. Dar conta das actividades realizadas no ano 2012
  3. Aprobación, se procede, do balance de ingresos e gastos do exercicio do 2012
  4. Subvencións
  5. Memoria de actividades para realizar no ano 2013
  6. Orzamento para o exercicio 2013
  7. Elección dos cargos de President@, Vicepresidente@, Secretari@ e 5 vocais
  8. Rogos e preguntas
  9. Varios