Cargando imaxes...
Asociación Solfa > Actualidade > Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Convocatoria da asemblea xeral  para o día 7  abril de 2014, ás 18.30h en primeira convocatoria e ás 19,00h. en segunda convocatoria no Centro Sociocultural das Fontiñas

Orde do día

  1. Aprobación da acta anterior, se procede
  2. Dar conta das actividades realizadas no ano 2013
  3. Aprobación se procede do balance de ingresos e gastos do exercicio do 2013
  4. Memoria  de actividades para realizar no ano 2014
  5. Orzamento para o exercicio 2014
  6. Rogos e preguntas
  7. Varios

Memoria explicativa das actividades realizadas no ano 2013

Memoria de actividades propostas para realizar no ano 2014