Cargando imaxes...
Asociación Solfa > Actualidade > Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Convocatoria da asemblea xeral dos socios e socias da Asociación Cultural e Musical Solfa  para o día 14 de marzo, luns, ás 17.30h. en primeira convocatoria e ás 18.00 en segunda convocatoria no Centro Sociocultural das Fontiñas

 Orde do día

  1. Aprobación da acta anterior, se procede.
  2. Dar conta das actividades realizadas no ano 2015
  3. Aprobación se procede do balance de ingresos e gastos do exercicio do 2015
  4. Memoria  de actividades para realizar no ano 2016
  5. Orzamento para o exercicio 2016
  6. Elección dos cargos de Vicepresidenta, Tesoureiro e 1 vogal
  7. Rogos e preguntas.
  8. Varios.

Memoria explicativa das actividades do ano 2015

Memoria de actividades previstas para o 2016