Cargando imaxes...
Asociación Solfa > Actualidade > Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Convocatoria dos socios/as da Asociación Cultural e Musical Solfa  para o día 8 de marzo mércores ás 18.00h. en primeira convocatoria e ás 18.30h. en segunda convocatoria no Centro Sociocultural das Fontiñas

Orde do día

  1. Aprobación da acta anterior, se procede.
  2. Dar conta das actividades realizadas no ano 2016
  3. Aprobación se procede do balance de ingresos e gastos do exercicio do 2016
  4. Memoria de actividades para realizar no ano 2017
  5. Orzamento para o exercicio 2017
  6. Aprobación ou ratificación da nova directiva. (as propostas deberán presentarse como data tope o 7 de marzo de 2017)
  7. Rogos e preguntas.
  8. Varios

Santiago,  17 de febreiro  de 2017
A Presidenta de Solfa,
Asdo.: Lucía Carreira

Memoria das actividades 2016

Memoria de actividades previstas para o ano 2017