Cargando imaxes...

Archivo del 15 marzo, 2024

Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Convocatoria dos socios/as da Asociación Cultural e Musical Solfa para o día 4 de abril, xoves, ás 17h. en primeira convocatoria e ás 17.30h. en segunda convocatoria no Centro Sociocultural das Fontiñas.

Orde do día

  1. Dar conta das actividades realizadas no ano 2023
  2. Aprobación se procede do balance de ingresos e gastos do exercicio do 2023
  3. Memoria de actividades para realizar no ano 2024
  4. Orzamento para o exercicio 2024
  5. Rogos e preguntas
  6. Varios

Unha vez rematada a asemblea ordinaria comezará a extraordinaria para proceder a elección da nova directiva. Deberán presentarse as propostas antes das 14h. do día 2 de abril.
Elixiranse: Presidente@, vicepresident@, secretari@ e 4 vogais. O lugar de presentación das propostas será por correo electrónico ao enderezo da asociación: asociacionsolfa@asociacionsolfa.gal ou ben no centro sociocultural das Fontiñas nun sobre pechado a nome da Asociación cultural e musical Solfa.
O que trasladamos co fin de que todos os socios/as participedes destas asembleas

Santiago, 14 de marzo de 2024
A Presidenta de Solfa,
Asdo.: Lucía Carreira.

Memoria das activiadades 2023