Cargando imaxes...
Asociación Solfa > Actualidade > Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Convocatoria dos socios/as da Asociación Cultural e Musical Solfa  para o día 28 de marzo, xoves, ás 16.30h. en primeira convocatoria e ás 17.00h. en segunda convocatoria no Centro Sociocultural das Fontiñas

Orde do día

  1. Aprobación da acta anterior, se procede.
  2. Dar conta das actividades realizadas no ano 2022
  3. Aprobación se procede do balance de ingresos e gastos do exercicio do 2021-2022
  4. Memoria de actividades para realizar no ano 2023
  5. Aprobación se procede do orzamento para o exercicio 2023
  6. Rogos e preguntas.
  7. Varios.

Santiago, 7 de marzo de 2023

A Presidenta de Solfa,
Asdo.: Lucía Carreira.

Memoria de actividades ano 2021 a 2022

Proposta de actividades para 2023