Cargando imaxes...
Asociación Solfa > Actualidade > Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Convocatoria da asemblea xeral dos socios e socias da Asociación Cultural e Musical Solfa para o día 25 de marzo, mércores, ás 18.30h. en primeira convocatoria e ás 19.00h. en segunda convocatoria no Centro Sociocultural das Fontiñas

Orde do día

  1. Aprobación da acta anterior, se procede
  2. Dar conta das actividades realizadas no ano 2014
  3. Aprobación se procede do balance de ingresos e gastos do exercicio do 2014
  4. Memoria de actividades para realizar no ano 2015
  5. Orzamento para o exercicio 2015
  6. Rogos e preguntas
  7. Varios

Memoria explicativa das actividades realizadas no ano 2014

Memoria de actividades para o 2015