Cargando imaxes...
Asociación Solfa > Actualidade > Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Asemblea xeral dos socios e socias de Solfa

Convocatoria dos socios/as da Asociación Cultural e Musical Solfa para o día 22 de marzo, xoves, ás 16.30h. en primeira convocatoria e ás 17.00h. en segunda convocatoria no Centro Sociocultural das Fontiñas

Orde do día

1. Aprobación da acta anterior, se procede
2. Dar conta das actividades realizadas no ano 2017
3. Aprobación se procede do balance de ingresos e gastos do exercicio do 2017
4. Memoria de actividades para realizar no ano 2018
5. Orzamento para o exercicio 2018
6. Rogos e preguntas
7. Varios.